Rubriky
Aktuality

Jak si změnit teplotu na tepelném čerpadle?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda TOSHIBA ESTIA je od nás nastaveno v automatickém režimu a je řízeno podle ekvitermní křivky. Ve venkovní jednotce je teplotní čidlokteré řídí na základě křivky výstupní teplotu vody do topného systému. Pokud máte pocit, že je vám v domě zima a nebo horko, můžete si ekvitermní křivku globálně posunout o stupně nahoru nebo dolů

Jak jednoduše změnit výstupní teplotu vody do otopného systému na tepelném čerpadle TOSHIBA ESTIA (vzduch-voda)

  1. Podržíte na pět vteřin tlačítko F1 a dostanete se do jednoduchého menu. 
  2. Vlevo je číslo registru 27 a vlevo jeho hodnota. Z výroby má nastavenu hodnotu 0. 
  3. Hodnotu měníte max v rozsahu +5 nebo -5 stupně. 
  4. Hodnotu měňte velmi opatrně a vždy jen o jeden stupeň. 
  5. Změnou ekvitermní křivky významně zasahujete do chodu systému a může se významně zvednout spotřeba elektrické energie. 
  6. Po změně hodnoty stiskněte tlačítko <menu> pro uložení nastavení.