Servis

Společné dotazy pro klimatizační jednotky a tepelná čerpadla nejen značek TOSHIBA a DAIKIN

Musí být moje tepelné čerpadlo nebo klimatizační jednotka servisována?

Každé takové zařízení je naplněno chladivem na bázi freonu. Jedná se o tzv. HFC plyny. Ty se běžně používají např. v lednicích a mrazácích. Únik tohoto chladiva nenávratně poškozuje ozonovou vrstvu a to žádný z nás nechce činit úmyslně. Každé takové chladivo má různý index GWP a na každém zařízení je uvedeno množství chladiva v kg uvnitř systému.

Povinností každého provozovatele nad 5 tun CO2 je vést Evidenční knihu a nechat odbornou firmu provést pravidelnou prohlídku. Pravidelné prohlídky jsou nařízeny legislativou EU v následujících četnostech:

  • pro zařízení s GWP nad 500 tun CO2 – 4x ročně
  • pro zařízení s GWP nad 50 tun CO2 – 2x ročně
  • pro zařízení s GWP nad 5 tun CO2 – 1x ročně

Pro zařízení s GWP pod 5 tun CO2 nenařizuje legislativa povinnost provádět roční prohlídky, ale spotřebitelé odpovědní k životnímu prostředí toto žádají. Při pravidelných revizích výrobci ochotně prodlužují garance na zařízení nad rámec 2 let než požaduje legislativa v ČR.

Například výrobce klimatizačních jednotek TOSHIBA při pravidelných servisních kontrolách prodlužuje záruční dobu na 3 roky, při podpisu servisní smlouvy dokonce až na 5 let. Vyplatí se tak pečovat o své jednotky.