Nová zelená úsporám – bytové domy

Od září 2021 je možné v rámci Nové zelené úsporám (NZÚ) žádat o podporu pro rekonstrukci a výměnu vytápění pro bytové domy.

Oblasti podpory pro bytové domy v rámci Nové zelené úsporám

oblast A: zateplení (týká se také památkově chráněných dům)

oblast B: novostavby – dům s velmi nízkou energetickou náročností

oblast C: zdroje energie – vytápění tepelných čerpadlem a ohřev TUV, fotovoltaické systémy, centrální/decentrální systémy větrání

oblast D: stínící technika, zelené střechy, dešťovka, e-mobilita

oblast E: odborný posudek

My se specializujeme na odbornou instalaci tepelných čerpadel vzduch-voda a vzduch-vzduch, proto se následující otázky & odpovědi týkají této oblasti. Našim zákazníkům však umíme vyřídit dotace z NZÚ komplexně.

Chcete získat dotaci na tepelné čerpadlo? Klikněte na otázku a rozbalí se vám odpověď, kterou hledáte.

Vlastník stávajícího domu, stavebník nového bytového domu, společenství vlastníků, pověřený vlastník jednotky, nabyvatel jednotky, osoba, které svědčí právo stavby. Podpora se poskytuje pouze na území ČR.

Bytový dům je stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána.

Vztahuje se na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody pomocí tepelného čerpadla včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.

Vyměnit můžete stávající hlavní zdroj tepla na vytápění:

  • kotel na pevná paliva 1. nebo 2. emisní třídy
  • kotel na topné oleje
  • lokální topidla na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj tepla na vytápěnív jednotlivých bytových jednotkách
  • elektrické vytápění za TČ
  • plynového vytápění (s výjimkou kondenzačních plynových kotlů) za systém s plynovým tepelným čerpadlem, hybridním tepelným čerpadlem kombinujícím plynový zdroj a tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem, nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn

Žádost musí být v minimální výši 50 000 Kč a dostat můžete maximálně 50 % uznatelných realizačních výdajů přičemž výše podpory pro jednotlivá podporovaná opatření nemůže přesáhnout doložené výdaje pro danou podoblast podpory na jednu žádost. Realizace podporovaných opatření musí být provedena dodavatelsky. Dodavatel realizující opatření musí mít příslušná oprávnění a odbornou způsobilost pro provádění prací daného typu.

Podpora na výměnu zdroje se vztahuje pouze na stávající dokončené stavby. Konkrétní maximální výši pro přechod na nové tepelné čerpadlo se počítá jako součin počtu jednotek a hodnoty na bytovou jednotku.

TČ pro vytápění – vzduch-voda: 30 000 Kč/1 bytovou jednotku

TČ pro vytápění – vzduch-vzduch: 18 000 Kč/1 bytovou jednotku (pouze jako hlavní zdroj vytápění)

TČ pro ohřev vody: 20 000 Kč/1 kW istalovaného výkonu (max. podporovaný výkon 1 KW/bytovou jednotku)

Ne. Za bytový dům se pro potřeby programu nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování apod.).

Ne. Stávající bytové domy s řadově uspořádanými bytovými jednotkami, které svojí stavebně technickou konstrukcí a účelem užívání odpovídají řadovým rodinným domům, nemají společné prostory a jejich bytové jednotky stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídají rodinným domům, se pro potřeby programu považují za rodinné domy. Jinými slovy, pokud bydlíte v řadovém domě, pravděpodobně se na vás bude vztahovat NZÚ pro rodinné domy – více info zde.

Ano, je možné žádat zpětně na realizace, byť jen částečné, od 1. ledna 2021.

Čím víc zateplíte, tím víc dostanete, zjednodušeně řečeno. Díky kombinačnímu bonusu můžete získat až 200 000 Kč. Stát navíc myslí i na příspěvek na povinnou publicitu až 5 000 Kč.

Ano, pro žádost je potřeba nechat pro vybrané oblasti vypracovat odborný posudek od specialisty s „kulatým razítkem“. I s touto oblastí vám umíme pomoci díky našim specialistům. Navíc vám stát uhradí až 70 000 Kč na tento posudek. Konkrétní částka se liší v jednotlivých oblastech.

NEODPOJUJTE HO. Součástí dokumentů pro žádost o dotaci z NZÚ je také dokumentace + fotografie ke starému způsobu vytápění. Kontaktujte nás, dohodneme další postup.

Žádost si vlastník může vyřídit sám, pak ho celý proces bude stát zejména jeho čas. Pokud si však na papírování netroufnete, kontaktujte nás. Podle oblastí, o které máte zájem vám sdělíme podrobnosti.

Firma NODIP s.r.o. si za zprostředkování dotace nic neúčtuje. Pouze vás propojíme s naší externí dotační specialistkou, která vás celým procesem provede. Její úspěšnost je 100 %. Cenu za její služby vám sdělíme na požádání, liší se podle rozsahu dotace a potřebných dokumentů, které spolu budete řešit.

Celý program pro bytové domy bude spuštěn na podzim 2021. Čekáme na podrobné informace s termíny.

Žádat o dotace (vč. doložení dokladů) bude nutné do 30. června 2025.

Jaké tepelné čerpadlo pro bytové domy vybrat?

Odborně vám poradíme, ale rovnou zmíníme, že všechna naše čerpadla, a to značky Toshiba i Daikin, prošla certifikací a je možné je instalovat v rámci dotačního programu NZÚ.

Více informací o tepelných čerpadlech TOSHIBA najdete zde.

Více informací o tepelných čerpadlech DAIKIN najdete zde.

Chcete získat dotaci na tepelné čerpadlo pro bytové domy z projektu Nová zelená úsporám?

Volejte 602 457 196 nebo pište 

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Připojit můžete až 5 příloh, stačí je přetáhnout myší z počítače.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro zodpovězení dotazu nebo vypracování nabídky.