Nová zelená úsporám 2023

Získejte dotaci z Nové zelené úsporám 2022

Topíte neekologicky nebo neekonomicky a rádi byste přešli na vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda nebo nově také vzduch-vzduch? Potřebujete zrekonstruovat rodinný dům? Pomocí Nové zelené úsporám můžete významně snížit investiční náklady.

oblast A: zateplení rodinných domů – zateplení podlahy na terénu, zateplení střechy, zateplení stropu a ostatních konstrukcí, výplně otvorů tedy výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn, podpora se vztahuje také na památkově chráněné objekty

oblast B: novostavby

oblast C: výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo a jiné zdroje vytápění, solární systémy, fotovoltaika, systémy řízení větrání

oblast D: instalace stínící techniky, výstavba zelených střech, dešťovka, ekomobilita

oblast E: příspěvek na odborný posudek, pokud je vyžadován

Nová zelená úsporám - dotace na tepelné čerpadlo

Kombinujte úspory a získáte vyšší dotace

Vyplatí se kombinovat jednotlivé podpory – získáte kombinační bonus 90 000 Kč, navíc bonus za kombinaci s kotlíkovými dotacemi75 000 Kč a také bonus za enviromentálně šetrné řešení projektu. Konkrétní podporu vám však musíme ve většině případů spočítat na míru podle energetických úspor, proto se nadále budeme věnovat zejména vytápění. Dotaci vám však umíme zajistit komplexně. Informace pro bytové domy připravujeme.

Chcete získat dotaci na tepelné čerpadlo? Klikněte na otázku a rozbalí se vám odpověď, kterou hledáte.

Dotace je určena pro fyzické osoby – majitele rodinných domů, ale také bytové domy (podrobnější informace týkající se bytových domů připravujeme).

Ano. Pokud patříte do NÍZKOPŘÍJMOVÝCH RODIN nebo RODIN SENIORŮ, můžete získat 130 000 Kč na výměnu za tepelné čerpadlo v rámci kotlíkových dotací – podrobné informace najdete zde.

Pokud do těchto skupin nepatříte, můžete na výměnu starého uhelného kotle čerpat NZÚ. Pak čtěte dál.

Ano, pokud je váš plynový kotel starší než 20 let, můžete z NZÚ čerpat dotaci na pořízení tepelného čerpadla. Dotace v případě, že pouze TČ topíte, je 80 000 Kč, pokud zároveň ohříváte teplou užitkovou vodu, bude dotace 100 000 Kč.

Pokud je váš starý plynový kotel mladší než 20 let, stále můžete čerpat 45 000 Kč na ohřev TUV pomocí tepelného čerpadla (ne na vytápění).

Ano, podporován je přechod z vytápění elektrokotlem na tepelné čerpadlo. Ročně tak domácnosti mohou ušetřit desítky tisíc korun. Výše dotace je v tomto případě stejná jako při přechodu z uhelného kotle.

Tepelné čerpadlo s ohřevem teplé užitkové vody: 100 000 Kč.

Tepelné čerpadlo bez ohřevu teplé užitkové vody: 80 000 Kč.

Tepelné čerpadlo s ohřevem teplé užitkové vody: 100 000 Kč.

Tepelné čerpadlo bez ohřevu teplé užitkové vody: 80 000 Kč.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (klimatizace): 60 000 Kč (pouze jako hlavní zdroj topení nahrazující lokální topeniště).

Navíc můžete získat 5 000 – 25 000 Kč na odborný posudek a odborný technický dozor (platí pro rekonstrukce, novostavby, dešťovku, přípravu teplé vody solárním ohřevem, fotovoltaiku a větrání). Pro výměnu pouze systému vytápění za TČ není potřeba projekt, proto se dotace na projekt nevyplácí.

Ano, podmínkou pro využití dotace je instalace tepelného čerpadla vzduch-voda tedy využíváte současnou nebo nově vybudovanou otopnou soustavu. Zjednodušeně řečeno TČ ohřívá vodu do vašich radiátorů nebo podlahovky (dotace 80 000 Kč), případně v kombinaci s ohřevem teplé užitkové vody (dotace 100 000 Kč).

Ano, nově je možné klimatizací nebo-li tepelných čerpadlem vzduch-vzduch pořízenou z dotací také topit. Podmínkou je, že takové TČ nahrazuje lokální topidla a slouží jako hlavní zdroj topení v domě (tedy vytápění, které není napojeno na otopnou soustavu v domě, ale vytápí každou místnost samostatně, vztahuje se na různé systémy).

Instalované jednotky musí mít účinnost min. A++ v režimu topení a max. 12 kW chladícího výkonu. Pří výběru věnujte tomuto údaji pozornost, pokud si nevíte rady, rádi vám nabídneme vhodné řešení.

Výše dotace je 60 000 Kč.

Ano, nově se i na tento neefektivní způsob vytápění NZÚ vztahuje. Výše dotace je stejná.

Tepelné čerpadlo s ohřevem teplé užitkové vody: 100 000 Kč.

Tepelné čerpadlo bez ohřevu teplé užitkové vody: 80 000 Kč.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (klimatizace): 60 000 Kč (pouze jako hlavní zdroj topení nahrazující lokální topeniště).

Ano, to je ideální, za kombinace oblastí NZÚ totiž můžete získat bonus až 90 000 Kč a pokud kombinujete rekonstrukci s kotlíkovými dotacemi, bonus může činit až 75 000 Kč. Kombinační bonus vám spočítáme individuálně.

Ano, i toto je novinka. Pokud máte v rekreačním objektu trvalý pobyt min. 2 roky před podáním žádosti a objekt je v katastru zapsaný jako objekt určený pro rekreaci, můžete na takový objekt čerpat dotaci, podmínky jsou stejné jako u rodinných domů.

Žádosti z nového programu NZÚ se mohou podávat od 12. října 2021, od kdy také platí zde uvedené podmínky. Vy však můžete rovnou žádat na již realizovaná opatření (zateplení nebo instalaci TČ) zpětně. Po podání žádosti máte na realizaci až 24 měsíců (max. do 30. června 2025). Žádá se pouze online na stránkách NZÚ.

Ano, i v této výzvě je možné čerpat podporu pro novostavby v rozsahu 200 000 – 500 000 Kč. Pro podmínky doporučujeme prostudovat stránky SFŽP nebo se informujte u nás.

SFŽP zavedl pravidlo 3+3+3. Do tří týdnů po podání elektronické žádosti se dozvíte, zda je žádost v pořádku nebo je něco potřeba doplnit. Tři týdny jsou potřeba na kontrolu doložení realizace projektu po skončení prací. Jakmile bude žádost schválena, bude do tří týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace na účet. To znamená, že bezchybně podaná žádost o dotaci již po realizaci prací může být vyplacena už do 9 týdnů.…celý proces je tedy kratší než u kotlíkových dotací, ale uvedenou délku, prosíme, berte s ohledem na případné přetížení úřadů s rezervou. Za dodržení doby ze strany SFŽP tedy nemůžeme brát žádnou záruku. V každém případě peníze se vždy vyplácí až zpětně po realizaci tzn. instalaci tepelného čerpadla nebo rekonstrukci atp.

Dotace se podávají VÝHRADNĚ ON-LINE a samozřejmě je potřeba k žádosti dodat několik dokumentů. Nemusíte se ničeho bát, pokud budete mít zájem, dotaci za váš vyřídí naše dotační specialistka. Ta s vámi připraví všechny podklady, žádost podá, připraví podklady pro čerpání a vše za vás monitoruje. S dotacemi v oblasti NZÚ máme 100% úspěšnost, protože před samotným podáním vše bezplatně ověříme, zda má smysl žádat. Pokud rekonstruujete nebo stavíte nový dům, budete však potřebovat také spočítat energetický štítek, a to vám může připravit jen energo specialista s „kulatým“ razítkem. S tímto dokumentem vám také umíme pomoci. Více informací o dokumentech a podání žádosti vyřídíte na stránkách NZÚ.

Dotaci si každý občan může vyřídit sám a pak ho bude stát zejména jeho čas.

Pokud necháte vyřízení na nás, předáme kontakt naší dotační specialistce, která za vás vše vyřeší. Kontaktujte nás na a pošleme vám cenovou nabídku na vyřízení dotace včetně všech potřebných dokumentů.

Jaké čerpadlo vybrat?

Odborně vám poradíme, ale rovnou zmíníme, že všechna naše čerpadla, a to značky Toshiba i Daikin, prošla certifikací a je možné je instalovat v rámci dotačního programu NZÚ.

Více informací o tepelných čerpadlech TOSHIBA najdete zde.

Více informací o tepelných čerpadlech DAIKIN najdete zde.

Chcete získat dotaci na tepelné čerpadlo z projektu Nová zelená úsporám?

Volejte 602 457 196 nebo pište 

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Připojit můžete až 5 příloh, stačí je přetáhnout myší z počítače.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro zodpovězení dotazu nebo vypracování nabídky.