fbpx
Rubriky
Aktuality

Hodí se tepelné čerpadlo pro starší stavby nebo jen pro novostavby?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda se hodí i pro starší domy s radiátory, ať litinovými nebo plechovými.

Hydrobox vyžaduje minimální průtok vody (až 15 litrů vody za minutu) a v případě starších radiátorů toho hravě dosáhne.

I pro novostavby a nízkoenergetické domy se tepelné čerpadlo hodí

Tepelné čerpadlo Toshiba nebo Daikin se hodí pro novostavbu

U nízkoenergetických domů, kdy průtok může být velmi malý, je nutné instalaci doplnit o menší zásobníky a zpětné ventily řídící minimální průtok. Tepelné čerpadlo se tedy hodí také pro novostavby a nízkoenergetické domy či přímo domy pasivní. U nulových domů se předpokládá, že zdroj vytápění není potřeba.

U novostaveb je investice do tepelného čerpadla vzduch-voda díky nízkým teplotním ztrátám domu poměrně nízká. Pohybuje se už kolem 150 000 Kč (vč. 15% DPH a instalace). Navíc je možné čerpat dotace např. z Nové zelené úsporám, které takovou investici sníží.

Teplotní čidla čerpadel hlídají teplotu uvnitř nebo i venku

Celý hydrobox hlídá mnoho teplotních čidel, ale asi nejdůležitější je venkovní teplota a teplota vody na zpátečce. Na základě těchto údajů a ekvitermní křivky vnitřní jednotka poveluje venkovní jednotku – přidej nebo uber na výkonu.

Ekvitermní křivku nastavuje odborník při instalaci čerpadla a není potřeba, aby ji zákazník přenastavoval.

Tepelná čerpadla ohřívají teplou užitkovou vodu – dimenzujte správný výkon

Na tepelné čerpadlo lze připojit zásobník teplé užitkové vody (TUV). Můžete tak levně ohřívat vodu na běžnou spotřebu v domácnosti, mytí rukou, nádobí nebo koupání. Jen je potřeba s ohřevem TUV počítat při dimenzování výkonu čerpadla.

Toshiba Estia - tepelné čerpadlo vzduch-voda

Výkon tepelných čerpadel určených pro domácnosti se nejčastěji pohybuje od 4 do 16 kW. Pokud má objekt vyšší ztráty, je potřeba zdvojit venkovní jednotku, případně využít čerpadla typu monoblok. Ale taková řešení jsou již dražší a někdy může být ekonomičtější zdroje tepla kombinovat např. TČ + elektrokotel nebo plyn.

Tepelné ztráty objektu jsou při výpočtu výkonu TČ zásadní

Vzhledem ke geologickým a investičním omezením jsou nejpopulárnějším řešením tepelná čerpadla systému vzduch-voda, kterých se v ČR ročně instalují tisíce. Pro správné dimenzování TČ je potřeba znát tepelné ztráty objektu. Základem je zpráva o vytápění s informací o tepelných ztrátách. Takovou zprávu máte, pokud stavíte novostavbu. U některých kupovaných nemovitostí je taková zpráva také součástí kupní smlouvy.

Pokud zprávu o vytápění nemáte, tak vám správný technik tepelné ztráty domu při plánování vytápění spočítá.

Pro výpočet tepelných ztrát budete potřebovat:

  • Stavební plány objektu: půdorysy a řezy
  • Stav zateplení fasády, stropů, střechy
  • Okna: dvojskla, trojskla či stará nezateplená

Tepelným čerpadlem se často nahrazuje starý neekonomický nebo neekologický zdroj vytápění – kotel na uhlí, elektrokotel apod. Sdělte výkon starého kotle technikovi jako kontrolní informaci při výpočtu tepelných ztrát.

Následně technik provede výpočet tepelných ztrát.  Nesmí navrhnout výkon tepelného čerpadla, který by nepokryl tepelné ztráty objektu, to by vám pak mohla být v domě zima. Navíc by bylo takové čerpadlo dlouhodobě přetěžované a tedy by se příliš opotřebovávalo.

Tento výpočet tepelných ztrát nezaměňujte se zprávou o vytápění.

Výkon však nesmí být ani předimenzovaný, to by také způsobovalo neplechu. Navíc by takové čerpadlo bylo zbytečné dražší.

Prostě optimum je důležité pro správný a ekonomický chod.

Chcete se dozvědět více o tepelném čerpadle Toshiba Estia? Pak doporučujeme tento článek.

O tepelném čerpadle Daikin Altherma jsme psali v tomto článku.

Chcete také ekonomicky a ekologicky topit kvalitním tepelným čerpadlem Toshiba nebo Daikin?

tel. 602 457 196

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Připojit můžete až 5 příloh, stačí je přetáhnout myší z počítače.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro zodpovězení dotazu nebo vypracování nabídky.