fbpx

Kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo 2023

Kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo: nově 180 000 Kč!!!

Od letošního roku dochází k podstatným změnám v Kotlíkových dotacích i Nové zelené úsporám, proto, prosíme, věnujte pozornost podmínkám. Odhadem je v ČR stále více než 300 000 domácností, které topí starými neekologickými kotly 1. a 2. emisní třídy, ve kterých si od 1. září 2022 již nesmíte zatopit. Hrozí vám totiž pokuta až 50 000 Kč. Nečekejte s rezervací termínu, povinnost výměny byla sice odložena, ale ceny instalací každý rok významně rostou a nyní můžete získat dotaci až 180 000 Kč.

Pro informace o dotacích z Nové zelené úsporám klikněte zde.

Termín, kdy od 1. září 2022 nebude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 1. a 2. a emisní třídy podle ČSN EN 303-5 pod pokutou až 50 000 Kč byl odložen o 2 roky.

Klikněte na otázku a rozbalí se vám odpověď týkající se Kotlíkové dotace na tepelná čerpadla 2023

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. Kotlíkovky jsou určeny pouze pro NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI nebo DOMÁCNOSTI SENIORŮ.

Pokud nesplňujete toto kritérium, pak můžete čerpat z programu Nová zelená úsporám – více informací zde.

NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI: Průměrný čistý příjem na 1 člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc.

Příjmy členů domácnosti tzn. osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány. Sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 tj. zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek. U nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč

DOMÁCNOSTI SENIORŮ: domácnosti složené výhradně ze seniorů pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci.

V tomto případě se na vás pravděpodobně vztahují dotace z programu Nová zelená úsporám. Ta je určena pro ostatní domácnosti, ale také ty, kteří chtějí nahradit starý elektrokotel, lokální topeniště, plynový kotel. Nově tak můžete žádost o dotaci i na klimatizaci, která bude sloužit jako výhradní zdroj vytápění a nahrazuje lokální topeniště bez možnosti využít otopnou soustavu (tedy tepelné čerpadlo vzduch-vzduch).

Více informací najdete na této stránce.

Jako náhradu starého kotle 1. nebo 2. emisní třídy v rodinných domech. Většinou se jedná o kotle s ručním přikládáním na tuhá paliva jako je uhlí atp….číslo emisní třídy najdete na štítku na svém kotli (jedná se o o údaj o celkové třídě kotle, která se skládá z účinnosti a množství produkovaných emisí (pokud např. kotel patří do emisní třídy 3, ale účinností jen do 2, celková třída kotle je 2). Nevíte si rady? kontaktujte nás – zdarma vám poradíme.

Na majitele kotlů 3. a vyšší a vyšší emisní třídy. Dále se kotlové dotace nevztahují na ty, kteří topí elektrokotly, přímotopy, v lokálních topeništích, plynových kotlech atp., v tomto případě se na váz vztahuje Nová zelená úsporám – více informací zde.

Pokud spadáte do nízkopříjmové domácnosti nebo domácnosti výhradně složené ze seniorů, je dotace 180 000 Kč. Tato částka může pokrýt až 95 % všech způsobilých nákladů na pořízení a instalaci nového tepelného čerpadla.

Kotlíkovou dotaci budou administrovat přímo krajské úřady. Přesný termín zatím není znám, ale jistě to bude nejdříve od června 2022. O Novou zelenou úsporám však můžete žádat již od 12. října 2021.

Ano, o dotaci můžete požádat i zpětně, a to na všechny instalace od 1. ledna 2021.

Hlavně ho neodpojujte, vyfoťte štítek a pošlete ho s kontaktem na . Ozveme se vám zpět a domluvíme další další postup. Starý kotel i jeho demontáž je nutné řádně fotografovat. Fotky jsou povinnou součástí žádosti o vyplacení dotace – se vším vám pomůžeme.

Ano, s žádostí o dotaci i následnou žádostí o vyplacení dotace je spojeno papírování. Dotaci si můžete vyřešit sami a ušetřit. Pokud papírování není vaše silní stránka nebo vás to prostě nebaví, nechte ho na nás. Pro naše klienty dotaci vyřizujeme společně s kolegyní – dotační specialistkou. Umíme vyřídit kotlíkovou dotaci, Novou zelenou úsporám, Dešťovku, FVE i další dotace, kterou jsou aktuálně k dispozici.

Součástí služby je žádost, zpracování veškerých podkladů, monitoring žádosti i informace ohledně udržitelnosti.

Naše dosavadní ÚSPĚŠNOST JE 100 %, ale vzhledem ke způsobu vypsání kotlíkových dotací nelze tuto dotaci považovat za nárokovou, byť šance na její získání je opravdu vysoká. Doposud všichni, kteří s námi instalovali tepelné čerpadlo a vyřizovali jsme dotace, dostali peníze vyplaceny. Samozřejmě vám zdarma před podáním žádosti sdělíme, zda dotačního programu spadáte a má tedy smysl žádat.

Pokud si vyřídíte kotlíkovou dotaci sami, nebudete platit nic. Pokud si necháte dotaci administrovat od nás, bude vás to stát 8 000 Kč (neplátce DPH). Spolupracujeme s dotační specialistkou, které se poplatek platí.

Jedním z dokumentů, které jsou potřebné při podání žádosti, je revizní zpráva starého kotle. Pokud takovou zprávu, ne starší než 3 roky, máte, použijeme ji, pokud ne, bude nutné ji nechat vypracovat. Taková zpráva stojí cca 1 500 kč.

Pokud budete kotlíkové dotace kombinovat s dalšími dotačními programy, např. Novou zelenou úsporám, cenu vám sdělíme na požádání – řídí se totiž rozsahem poskytnuté dotace.

O kotlíkovou dotaci bude možné žádost jakmile je jednotlivé kraje vypíší (odhad Q2/2022). Datum uzavření kotlíkovek není znám, bude upřesněn dle vyčerpanosti fondu.Čím dříve tedy požádáte, tím větší šance na získání dotace.

Ať se již jedná o kotlíkové dotace nebo NZÚ, vždy dostáváte proplacenou dotaci až po realizaci tzn. po nainstalování nového a likvidaci starého kotle. Peníze dostáváte vyplacené v řádu týdnů až měsíců. Vzhledem k přechodu na nový systém žádostí vám nyní nejsme schopni specifikovat délku.

Vy však můžete nainstalovat nové tepelné čerpadlo a pak zpětně žádat o kotlíkovku nebo NZÚ, není třeba čekat na schválení.

V rámci kotlíkových dotací je možné žádat maximálně 180 000 Kč na výměnu starého uhelného kotle. Umíme vám však poradit a také zprostředkovat pomoc s vyřízením Nové zelené úsporám (NZÚ). Můžete totiž kombinovat kotlíkové dotace a NZÚ a získat bonus za kombinaciv případě, že najednou vyměňujete kotel, zateplujete nebo vyměňujete okna. Pro podrobnosti nás kontaktuje.

Dotace vyřizujeme přednostně našim klientům, kteří s námi instalují tepelné čerpadlo. Dle aktuálních kapacit je možné vyřídit dotaci i dalším zájemcům – kontaktujte nás.

Topení tepelnými čerpadly  DAIKIN nebo TOSHIBA je jednoduché:

  • žádné přikládání uhlí, briketami nebo peletami
  • žádné revize komínů, jen 1x ročně necháte zkontrolovat správnou funkčnost čerpadla, díky které můžete prodloužit jeho životnost
  • nepotřebujete přípojku na plyn
  • žádné vrty ani stavební povolení
  • nepotřebujete každý rok schánět nejlevnější uhlí, pelety ani sušit dřevo
  • stačí pouze přípojka na elektrickou energii
  • je velmi ekonomické – až z 80 % topíte a ohříváte vodu ZDARMA energií z okolního vzduchu – to vše automaticky

Chcete také dotace od státu na tepelné čerpadlo?

Volejte 602 457 196 nebo pište 

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Připojit můžete až 5 příloh, stačí je přetáhnout myší z počítače.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro zodpovězení dotazu nebo vypracování nabídky.