Rubriky
Aktuality

Evidenční kniha zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů

Zákazníci si často myslí, že instalací klimatizace nebo tepelného čerpadla služby instalační firmy končí. Důležitý je však pravidelný servis, aby zařízení správně fungovalo a také jste splnili zákonné povinnosti. Např. u chladiva R410A povinnosti přímo vyplývají ze zákona.

Povinnosti provozovatele tepelného čerpadla vzduch-voda a vzduch-vzduch, které obsahuje chladivo jehož CO2 ekvivalent je v intervalu od 5 tun (včetně) a menší než 50 tun (mimo) mají následující povinnosti:

  • jednou ročně provést zkoušku těsnosti certifikovanou firmou
  • zkouška se provádí vždy nejpozději 365 dní od předešlé zkoušky
  • výsledek revize technik zapisuje do evidenční knihy, originál zůstává provozovateli (zákazníkovi), kopii uchovává certifikovaná firma, která zkoušku provedla

Jakých zařízení se povinnost vést evidenční knihu týká?

  • tepelných čerpadel ESTIA s chladivem R410A o výkonu 11, 14, 16 kW
  • Monobloc RUA-CP1701H a RUA-CP2701H
  • RAV jednotek s chladivem R410A od výkonu 9,5kW
  • RAS jednotek s chladivem R410A od výkonu 7,5kW

Přesné označení Toshiba jednotek najdete v tabulce. Obdobně se povinnost vést evidenční knihu týkají i jiných značek, které obsahují toto chladivo ve zmiňovaném množství.

ZařízeníNáplň R410A [kg]CO2 ekvivalent [tun]
TOSHIBA ESTIA HWS-1105 H-E2,75,637
TOSHIBA ESTIA HWS-1405 H-E2,75,637
TOSHIBA ESTIA HWS-1105 HR-E2,75,637
TOSHIBA ESTIA HWS-1105 H8-E2,75,637
TOSHIBA ESTIA HWS-1405 H8-E2,75,637
TOSHIBA ESTIA HWS-1605 H8-E2,75,637
TOSHIBA ESTIA HWS-1105 H8R-E2,75,637
TOSHIBA ESTIA HWS-1405 H8R-E2,75,637
TOSHIBA MONOBLOC RUA-CP1701H816,704
TOSHIBA MONOBLOC RUA-CP2101H816,704
TOSHIBA RAV-SM1104 AT*P-E2,85,846
TOSHIBA RAV-SM1404 AT*P-E2,85,846
TOSHIBA RAV-SM1603 AT-E3,16,473
TOSHIBA RAV-SP1104 AT*-E3,16,473
TOSHIBA RAV-SP1404 AT*-E3,16,473
TOSHIBA RAV-SP1604 AT8-E3,16,473
TOSHIBA RAV-SM2246 AT8P-E5,912,319
TOSHIBA RAV-SM2806 AT8P-E5,912,319
TOSHIBA RAS-3M26 S3AV-E2,45,011
TOSHIBA RAS-4M27 S3AV-E2,45,011
TOSHIBA RAS-5M34 S3AV-E2,996,243

TČ ESTIA HWS-805 a HWS-455 se netýká povinnost provozovatele vést evidenční knihu, neboť náplň chladivem R410A je v případě silnějšího čerpadla 1,8 kg, slabšího 1,15 kg, což nepřesáhne 5 tun ekvivalentu CO2.